Posilte svou sebedůvěru a dosáhněte větších věcí než ostatní

Sebedůvěra je vlastnost, která se formuje spolu s naší osobností již v útlém dětství. Některé děti mají to štěstí, že si jejich rodiče důležitost tohoto období uvědomují a dítěti sebevědomí dodávají, jiní možná takové štěstí nemají nebo neměli. Dnešní dravá společnost však často preferuje osobnosti cílevědomé a s vírou v samy sebe.

Všichni ovšem víme, že někdy je těžké uvědomit si všechny naše hodnoty. Jsme unavení nebo nás postihl nějaký neúspěch. To však není omluva. Sebejistotu potřebujeme a musíme jí umět přivolat na povel. K jejímu udržení a rychlejšímu navození nám mohou pomoci magické kameny.

Býčí oko je známé svými výjimečnými schopnostmi působit na paměť koncentraci a sebedůvěru. Jeho červenohnědé odstíny podněcují vitalitu a ukrývá se v nich mnoho síly, která vám bude dodávaná průběžně tak, jak bude vaše energetické tělo potřebovat. Navíc Býčí oko aktivizuje pohybové ústroji, uvolňuje blokády ve svalech a zabraňuje vzniku křečí.

 K vyšší sebedůvěře vám dopomůže i  chalcedon. Jeho vibrace ve vás probouzí dětskou zvědavost, ochotu učit se novým věcem a podporují sebedůvěru vyvoláváním myšlenek na všechny vaše předešlé úspěchy. Spolu s nimi má i zajímavou vlastnost a to, že podporuje vyprávění příběhů. I k těm je samozřejmě ve společnosti potřeba sebedůvěry.

Vločkový obsidián je často nazýván také sněhovou vločkou. Jedná se o kámen zosobňující čistotu, zajišťující rovnováhu mezi myslí, tělem a duchem. Sněhová vločka vám pomůže rozpoznat „špatné myšlenky" a oprostit se od nich. Díky čemuž se přenesete přes pochybnosti zaseté do vaší mysli jinými lidmi. Přináší sebevědomí, vnitřní klid na soustředění a pomáhá zbavit se chybných způsobů uvažování.