Posilte svou sebedůvěru a dosáhněte větších věcí než ostatní

Sebedůvěra je vlastnost, která se formuje spolu s naší osobností již v útlém dětství. Některé děti mají to štěstí, že si jejich rodiče důležitost tohoto období uvědomují a dítěti sebevědomí dodávají, jiní možná takové štěstí nemají nebo neměli. Dnešní dravá společnost však často preferuje osobnosti cílevědomé a s vírou v samy sebe.

Všichni ovšem víme, že někdy je těžké uvědomit si všechny naše hodnoty. Jsme unavení nebo nás postihl nějaký neúspěch. To však není omluva. Sebejistotu potřebujeme a musíme jí umět přivolat na povel. K jejímu udržení a rychlejšímu navození nám mohou pomoci magické kameny.

Onyx je kamenem ochrany, sebedůvěry a síly. Dodává síluochraňuje před negativitou mířenou proti vám a neštěstím. Vede nás k opatrnosti a disciplíně. Pomáhá v těžkých obdobích, vyhání smutek a zvyšuje sebedůvěru a sebekontrolu. Dodává nadhled při konfrontaci. Posiluje egologické a analytické myšlení. Skvěle působí při mimořádném fyzickém i citovém vypětí. Zaměřuje naši energii jedním směrem a dodává nám vytrvalost a ráznost.

onyx

PROHLÉDNOUT

K vyšší sebedůvěře vám dopomůže i  chalcedon. Jeho vibrace ve vás probouzí dětskou zvědavost, ochotu učit se novým věcem a podporují sebedůvěru vyvoláváním myšlenek na všechny vaše předešlé úspěchy. Spolu s nimi má i zajímavou vlastnost a to, že podporuje vyprávění příběhů. I k těm je samozřejmě ve společnosti potřeba sebedůvěry.

chalcedon

PROHLÉDNOUT


Vločkový obsidián je často nazýván také sněhovou vločkou. Jedná se o kámen zosobňující čistotu, zajišťující rovnováhu mezi myslí, tělem a duchem. Sněhová vločka vám pomůže rozpoznat „špatné myšlenky" a oprostit se od nich. Díky čemuž se přenesete přes pochybnosti zaseté do vaší mysli jinými lidmi. Přináší sebevědomí, vnitřní klid na soustředění a pomáhá zbavit se chybných způsobů uvažování.

obsidián

PROHLÉDNOUT