Krystaly pro vyčištění a posílení aury

Obrázek článku
 
Chcete zlepšit kvalitu své aury? Poradíme vám jak na to.
 

Termínem „aura“ se v esoterice označuje několikavrstvé energetické pole kolem živých organismů. To mj. představuje jakýsi štít proti vnějším nežádoucím vlivům – což je jeden z důvodů, proč by mělo být v co možná nejlepším stavu.

Krystalů, které lze použít pro čištění aury, existuje celá řada. Z těch nejúčinnějších jmenujme například kyanit sluneční kámen – oba efektivně odstraňují veškerou negativitu a vzniklé „mezery“ zaplňují pozitivní energií.

Kyanit

kyanit

PROHLÉDNOUT

 
Vyčištěnou auru jistě budete chtít ochránit před dalším možným poškozením. K tomuto účelu se skvěle hodí celestit nebo labradorit. Pokud jde o její posílení, doporučujeme rutilovaný křemen. Špatnou volbou ovšem nemusí být ani jahodový křemen, beryl nebo třeba granát.
Labradorit

labradorit

PROHLÉDNOUT

 

Na auru má blahodárný vliv také křišťál, který navíc značně zesiluje vibrace ostatních minerálů.

křišťál kyvadlo

PROHLÉDNOUT