Zjistěte energii vašeho jídla pomocí kyvadla. A mnoho dalšího

Možná jste tento předmět někdy viděli v obchodě, případně v rukou psychotroniků a léčitelů. Jedná se o předmět visící na provázku, či řetízku, jehož nejnižší konec je zakončen hrotem. Takovéto kyvadlo může být broušeno z drahých kamenů, krystalů nebo i kovů. Co vše je ale v silách tohoto malého předmětu ovládaného vyššími silami? 

Každému může vyhovovat kyvadlo z jiného materiálu. Největšího průtoku energie a spětí s uživatelem dosahují kyvadla minerální a křišťálová. Každému však bude vyhovovat jiný materiál a musí si své první kyvadlo vzít do ruky a pocitově vycítit, zda je pro něj to správné. V tomto ohledu je třeba dát na svou intuici.

Ovládnout kyvadlo není jen otázka jeho nákupu a načtení literatury. Jedná se o proces dlouhodobého zkoušení, uvolňování své mysli a testování pohybu kyvadla v různých situacích. Když si však schopnost práce s kyvadlem osvojíte, můžete s ním analyzovat a určit velké množství věcí.

Můžete testovat sílu energetických polí ve vašem okolí. Zda se kolem vás vyskytují energie pozitivní či negativní. Sílu magických kamenů a amuletů. Je možné jím odpovědět na položenou otázku, jejíž odpověď je "ano" nebo "ne". Používá se k hledání vody a energetických výrů v podzemí. Lze si jím pomoci při hledání ztracených předmětů a lidí. Mnoho psychotroniků jím určuje pohlaví nenarozeného dítěte. A můžete dokonce zjistit, zda potraviny a voda, které jíte, mají kladnou nebo zápornou energii.

Kyvadlo by se mělo držet v té ruce, která je citlivější na výkyvy energie. Řetízek se drží mezi palcem a ukazováčkem obrácenými směrem dolů. Měření provádějte vždy po umytí rukou, sejmutí hodinek a prstýnků. Základem je uvolnit svou mysl od stresů, očekávání a myšlenek. Jedině v tomto stavu může skrze kyvadlo odpovídat vaše vyšší já, které zná odpověď na všechny vaše otázky a má sílu vycítit energii.
Podle směru otáčení a pohybu kyvadla můžete vyčíst sílu a druh energie. Čím vyšší kladná energie v místě měření je, tím větší poloměr rotace bude mít kyvadlo ve směru hodinových ručiček. S negativní energií to funguje obdobně, jen na opačnou stranu.

Na internetu můžete nalézt velké množství informací a návodů k tomu jak správně pracovat s kyvadlem. Každopádně se jedná o poutavou a velmi zajímavou disciplínu práce s energií, jejíž možnosti jsou velmi široké.