Whewellit – klenot uhelných slojí

Whewellit je jedním z nejvzácnějších nerostů. Pojďme si o něm říct něco víc.

Whewellit, který je chloubou každé sbírky kamenů, byl pojmenován na počest anglického filosofa W. Whewella. Z chemického hlediska se jedná o jednoklonný vodnatý šťavelan vápenatý.

Tento pozoruhodný minerál byl často zaměňován za kalcit, baryt či křišťál. Vyskytuje se na trhlinách hornin kolem uhelných slojí, kde může vytvořit krásné, až několik cm dlouhé krystaly (známý je například nález z dolu Theodor severovýchodně od Kladna).

Whewellit

Není bez zajímavosti, že whewellit byl objeven i na rudních žilách, kde vznikl působením šťavelanu z tlejících rostlin na nerosty obsahující vápník. Jedná se tedy o kámen organického původu.

Wewellitu jsou připisovány silné detoxikační schopnosti. Kromě různých škodlivých látek z organismu odstraňuje také negativní energie a pomáhá uvolnit zablokované oblasti. Nejlépe funguje, pokud používáte dva kousky současně (na každou stranu těla jeden).