Olivín a serpentin - zelená záře z nitra sopky i z vesmíru

Minerál zvaný Olivínm což si lze v angličtině pamatovat i ajo spojení slov oliva a zelený (anglicky green), je další z mnoha křemičitanů hořčíku a železa. Dlouho byl používán jako polodrahokam, a s jeho jménem byly už od začátku potíže. Římané těžili olivín na ostrově zvaném Topazos (nyní Zebigert nebo též St. John) v Rudém moři, což posléze vedlo k domněnce, že se jednalo o topas. Později byli olivíny objeveny v americe a na Dálném východě. Francouzští klenotníci pro olivín používali jiný název - peridot, který jej charakterizuje jako drahokam.

Olivín se vyskytuje ve vyvřelých horninách, jako je bazalt nebo gabro. Má barvu zelenou až hnědou a je relativně měkký. Tam, kde se Rudé moře vlivem kontinentálního driftu pomalu rozestupuje, vytéká ze středooceánského hřbetu magma, které je ochlazováno mořskou a ze kterého přitom krystalují nové horninotvorné minerály. Tam lze hledat zdroj olivínů nejvyšší drahokamové kvality. Protože vzájemný poměr množství železa a hořčíku v olivínu je proměnlivý, setkáváme se u tohoto minerálu se speciálními názvy jako hortonolit (s převahou železa nad hořčíkem), fayalit k nalezení v lávách Vesuvu a meteoritech (obsahuje pouze železo) apod. Olivín snadno podléhá zvětrávání a přeměnám působením tepla a vody. Jedním z produktů těchto přeměn je minerál zvaný serpentin.

Přestože serpentin často vytváří hadovitě propletené agregáty, jeho název je odvozený od latinského slova serpens, což znamená had, neodráží jeho podobu, nýbrž dávné představy, že tento kámen chrání před hadím uštknutím. Slávu po staletí zapomentuým drahokamům olivínu a serpentinu, vrátil Napoleon (francouzským císařem v letech 1804-1815). Dovezl je jako válečnou kořist z Egypta. Existuje však jeden zdroj, který je téměř nedostupný i dnešním geologům a lovcům drahokamů. A sice vesmír, z kterého k nám přichází olivín v meteoritech. A ještě zajímavost nakonec - Ve Smithosian Institution je uložen drahokamový olivín o váze 310 karátů (62 g).

Co se týče jejich vlastností olivín má regenerační účinek na Vaše tkáně a obecně posiluje metabolismus. Mírní deprese, přitahuje peníze, lásku a štěstí. Serpenit  je pak kamenem ochrany, který zmenšuje chuť pouštět se do hádek a zvyšuje tu opačnou, uzavírat kompromisy. Zajímavostí je, že pomáhá uvolňovat blokády orgasmu při sexu.