Máte doma nádherné fluorescenční minerály? Otestujte je pod ultrafialovým světlem!

Všechny minerály mají schopnost odrážet světlo. Díky tomu i snadněji zaujmou lidské oko. Ale několik druhů minerálů má zajímavou fyzikální vlastnost známou jako "fluorescenci". Fluorescenční minerály mají schopnost dočasně absorbovat malé množství světla a uvolnit ho o něco později skrz jinou vlnovou délku. Tato změna vlnové délky pak způsobí i dočasnou barevnou změnu minerálu v oku lidského pozorovatele. Změna barvy u florescenčních minerálů je nejvíc viditelná ve tmě a pod ultrafialovým světlem (které je člověku neviditelné). Jedině tehdy vyzařují minerály jasné světlo. Tato "záře" pokračuje tak dlouho, dokud je minerál osvětlen světlem o vhodné vlnové délce.

 

Kolik minerálů je vlastně fluorescenčních?
 
Většina minerálů fluorescenčních není. Pouze asi 15% z nich má tuto schopnost, ale ne každý exemplář nakonec opravdu "září". K tomuto jevu obvykle dochází, když jsou v minerálu přítomny specifické nečistoty známé jako "aktivátory". Tyto aktivátory jsou obvykle kationty kovů, např.: wolframu, molybdenu, olova, boru, titanu, manganu, uranu a chromu. Avšak prvky vzácných zemin, jako je například europium, terbium, dysprosium, yttrium také přispívají fluorescenci. Ta může být dokonce způsobena i strukturálními vadami křišťálu a nebo organickými nečistotami. Kromě těchto "aktivačních" nečistot, některé mají naopak tlumící účinek na fluorescenci. Je-li přítomné železo nebo měď , fluorescence může být zničena nebo dokonce eliminována.
Většina minerálů fluoreskuje pouze jednou barvou, ale ty zbývající i více barvami. Kupříkladu kalcit fluoreskuje červenou, modrou, bílou, růžovou, zelenou a dokonce i oranžovou barvou. A existují i takové minerální látky, které vykazují více barev fluorescence v jednom vzorku.
Jeden z prvních vědců, kteří vypozorovali fluorescenci u minerálů, byl George Gabriel Stokes v roce 1852. Zaznamenal schopnost fluoritu vytvářet modrou zář a nazval tento jev fluorescencí neboli "světélkováním". Jméno se poté začalo hojně užívat ve všech vědních oborech - v mineralogii, gemologii, biologii, optice, komerčním osvětlení a v dalších oblastech.
 
 
A co Vy? Máte doma fluorescenční minerál? Ozkoušejte například: adamin, achát, tremolit, dolomit , samozřejmě fluorit, kalcit. Dokonce i krápníky - např z Turecka, aragonit, syntetický korund, hyalitový opál, apatit, diopsid či chalcedon! Většinu z nich vidíte na titulním obrázku. Neváhejte a pořiďte si je v našem e-shopu!