Tektity – kameny plodnosti

Pojem „tektit“ se používá jako souhrnné pojmenování pro horniny vzniklé při dopadu mimozemského tělesa na zemský povrch.

Tektity jsou velmi vzácné. Vyskytují se zejména v České republice (západní Morava, jižní Čechy) v jihovýchodní Asii, v USA, na Pobřeží slonoviny a v Austrálii.

Tektity se vyznačují převážně sklovitou strukturou a připomínají obsidián. Patří mezi ně například vltavíny, australity, ivority, irgizity nebo filipínity.

Těmto pozoruhodným kamenům jsou vzhledem k jejich mimozemskému původu připisovány velké magické schopnosti. Tektity prý umožňují navázat komunikaci s jinými světy a podporují telepatii a jasnozřivost.

Tektity tiší horečku a pomáhají předcházet přenosu nemocí. Mají blahodárný vliv na krevní oběh. Jejich nošení lze doporučit všem jedincům, kteří se pokoušejí počít dítě.