Jak je to s „programovatelností“ krystalů?

Někteří lidé se domnívají, že „programovat“ lze pouze křišťál. To je však omyl…

Úvodem si připomeňme, co přesně znamená „programovaní krystalů“. Pokud máte stanovený nějaký konkrétní, realistický cíl, jednoduše ho „vložíte“ do vybraného kamene, který vám následně bude dodávat sílu a energii potřebnou k jeho dosažení.

Pro tento účel je nejvhodnější výše zmíněný křišťál (díky svým velmi silným vibracím), ale jinak lze programovat téměř všechny kameny. Různé minerály nesou různé energie – souvisí-li váš cíl např. s láskou, použijte růženín. Souvisí-li s materiálním bohatstvím, vyzkoušejte avanturín. Atd.

Růženín hrot přívěsek

{{- '2722015-PK-1' | gallery -}}

Existují však i kameny, které podle esoteriků již naprogramovány byly. Ukázkovým příkladem může být tzv. lemurské krystaly. Ty v sobě údajně nesou poselství od starověkých civilizací a mají svůj vlastní rozum.

Asi nejlepší je řídit se instinktem. Cítíte-li, že krystal je programování „otevřený“, pusťte se do toho. Přestože na Internetu k této problematice naleznete řadu článků i videí, žádná striktní pravidla neexistují. Jednejte v souladu s tím, co považujete za správné – a výsledky se dostaví.