Galenit – kámen harmonie

Galenit je nejhojnější a nejvýznamnější rudou olova i stříbra s velice zajímavými schopnostmi.

Galenit je z chemického hlediska sulfid olovnatý. Jeho starší český název zní „blejno olověné“.

Tento kámen krystalizuje v krychlové soustavě. Obvykle se vyskytuje společně s jinými minerály jako pyritkřemen či fluorit. Není bez zajímavosti, že ve dvacátých letech minulého století se používal v tzv. krystalkách (jednoduchých radiopřijímačích, které ke své činnosti nepotřebují napájení).

Mezi nejznámější česká naleziště galenitu patří Příbram, Harrachov a Stříbro. Samostatnou zmínku si zaslouží také lokality u Trutnova (Radvanice, Bečkov), kde lze nalézt atypické kostrovité krystaly.

Galenit svého nositele uzemňuje a vnáší do jeho života harmonii. Podporuje krevní oběh a vstřebávání zinku a selenu. Lze ho doporučit všem lidem, kteří mají problémy s vlasy nebo s vyrážkami.