Vliv rentgenového záření na krystaly

Může rentgenové záření krystalům škodit? Právě této tématice je věnován následující článek.

Pokud často cestujete a berete si své krystaly s sebou, možná vás už napadla otázka, zda rentgenové scannery na letištích nemohou nějak zhoršit jejich schopnosti. Zodpovědět ji ovšem není jednoduché.

Křišťálová geoda S

{{- '432016-KR-1' | gallery -}}

V této oblasti se totiž setkáte s několika protichůdnými názory. Někteří lidé věří, že RTG záření nemá na energii jejich kamenů žádný negativní vliv, zatímco jiní je raději zabalují do hedvábné tkaniny.

Třetí kategorii představují jedinci, kteří své krystaly nijak nechrání, ale po každé kontrole je důkladně očistí.  Tento přístup nám připadá nejrozumnější.

Šungit pyramida 3 cm leštěná

{{- '432016-KR-2' | gallery -}}

Pro úplnost dodejme, že některé minerály (například kermit, baryt nebo kolemanit) dokážou nízké dávky RTG záření pohlcovat. Proto se doporučuje mít je během průchodu scannerem u sebe.