Jak zatočit s pasivitou a nechutí cokoli dělat? Podívejme se na to tygříma očima.

Drahé kameny nám pomáhají vyrovnávat se s mnoha pocity. Pasivita, pocit znuděnosti a vyčerpání, jsou nepříjemné a nebezpečné. Často nás dovedou do prokrastinačních stavů, ze kterých se těžko dostává. Pokud si to včas uvědomíme, můžeme ještě vše zachránit.

Tygří oko vás prokoukne až do samého nitra a zapůsobí tam, kde je potřeba. Vyvolá ve vás nutkání vylézt z postele, převléknout se z pyžama a začít něco dělat. Napomáhá při dosahování cílů, hledání vnitřních zdrojů a zvyšování srozumitelnosti záměrů. Udrží vás na cestě a nedovolí vám, zahálet příliš dlouho.

tygří oko
PROHLÉDNOUT NABÍDKU TYGŘÍHO OKA

Červený jaspis v duševní rovině napomáhá při rychlém uvažování. Zvyšuje organizační schopnosti a schopnost posuzovat věci jako celek. Povzbuzuje rozvoj představivosti a proměnu myšlenek v činy. V duševním životě přináší jaspis svému nositeli odhodlání k naplnění všech záměrů. Dodává odvahu pronikat důrazně ke kořeni problému. Současně podněcuje čestné chování k sobě samému. Nabízí pomoc během konfliktů, k nimž v životě nezbytně dochází.

jaspis červený
PROHLÉDNOUT NABÍDKU JASPISU 

 

Karneol dodává odvahu, přináší pozitivní pohled na život, rozhání apatii a motivuje k úspěchu v podnikání i dalších oblastech. Karneol je užitečný při překonávání závislostí všeho druhu. Tento kámen vám pomůže získat víru v sebe sama, stejně jako v to, co vnímáte kolem sebe. Pomáhá proniknout až k samým kořenům toho, co vám znepříjemňuje život, a dodává sílu k vytrvalému jednání.

karneol
PROHLÉDNOUT NABÍDKU KARNEOLU