Apofylit – „kosmická paměť“

Zajímáte se o léčení energií Reiki? Pak by apofylit rozhodně neměl uniknout vaší pozornosti.

Apofylit je z chemického hlediska hydratovaný křemičitan vápníku a draslíku s fluorem a hydroxidovou skupinou. Často se vyskytuje v dutinách ve vulkanických horninách.

Jako apofylit se obvykle označují tyto tři minerály – hydroxyapofylit, fluorapofylit a mimořádně vzácný natroapofylit. Název apofylitu je odvozený z řeckých výrazů „apo“ a „phylliso“, které popisují, že při zahřívání lupenatí.

Apofylit

Tento pozoruhodný kámen disponuje schopností uchovávat záznamy o minulých životech a další esoterické informace. Navíc usnadňuje mimotělní cestování a podporuje jasnozřivost. Z těchto důvodů se těší velké oblibě mezi věštci, kteří o něm s oblibou hovoří jako o „kronice akaša“ či „kosmické paměti“

Apofylit má blahodárný vliv na dýchací ústrojí. Používá se k léčbě astmatu a různých alergií i duševních poruch. Často s ním pracují praktikanti Reiki, protože jim pomáhá prohloubit vnímavost a uvolněnost jejich pacientů.