Měsíční kámen – odrůda draselného živce

Dnes si představíme jeden velice populární nerost, kterému jsou připisovány silné magické schopnosti.

Měsíční kámen je forma aduláru (odrůda draselného živce). Vyznačuje se jemně modrým leskem, způsobeným přítomností mikroskopických vrostlic albitu.

Staré kultury však výše zmíněnými znalostmi nedisponovaly a vznik tohoto pozoruhodného minerálu proto spojovaly s působením měsíčního svitu. Např. v Indii je měsíční kámen stále považován za posvátný.

Měsíční kámen je spojen s přemýšlením, vzpomínám a intuicí. Utišuje rozbouřené city a zvyšuje emoční inteligenci. Často ho nosí cestovatelé či lidé zabývající se věštěním.

Měsíční kámen má blahodárný vliv na reprodukční a trávící systém. Napomáhá detoxikaci i vstřebávání živin z potravy. Lze ho doporučit všem ženám, které touží přijít do jiného stavu. Samostatnou zmínku si zaslouží i skutečnost, že elixír z měsíčního kamene pomáhá při nespavosti.