Krystaly pro vyčištění a posílení aury

Krystaly pro vyčištění a posílení aury - Svět minerálů    Chcete zlepšit kvalitu své aury? Poradíme vám jak na to.

Termínem „aura“ se v esoterice označuje několikavrstvé energetické pole kolem živých organismů. To mj. představuje jakýsi štít proti vnějším nežádoucím vlivům – což je jeden z důvodů, proč by mělo být v co možná nejlepším stavu.

Sluneční kámen náramek střapatý

Krystalů, které lze použít pro čištění aury, existuje celá řada. Z těch nejúčinnějších jmenujme například kyanit a sluneční kámen – oba efektivně odstraňují veškerou negativitu a vzniklé „mezery“ zaplňují pozitivní energií.

Vyčištěnou auru jistě budete chtít ochránit před dalším možným poškozením. K tomuto účelu se skvěle hodí celestit nebo labradorit. Pokud jde o její posílení, doporučujeme rutilovaný křemen. Špatnou volbou ovšem nemusí být ani jahodový křemen, beryl nebo třeba granát.

Labradorit jumbo

Na auru má blahodárný vliv také křišťál, který navíc značně zesiluje vibrace ostatních minerálů.